Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Nà Khoa

Nà Khoa I - Nà Khoa, Nậm Pồ, Điện Biên
dbn-nampo-ptdtbtthcsnakhoa@edu.viettel.vn